2022 60 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán Học 5 Môn Toán, Top 20 Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 5 Năm 2020

Chào bạn đọc. Ngày hôm nay, mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu trong đời sống hằng ngày bằng nội dung 60 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán Học 5 Môn Toán, Top 20 Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 5 Năm 2020

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 10 đề thi, có cả bảng ma trận đề thi., hướng dẫn chấm và đáp án kèm theo, giúp quý thầy cô tham khảo làm đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Toán 5

Đồng thời cũng giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải đề và so sánh kết quả dễ dàng hơn. Ngoài môn Toán, các em có thể tham khảo thêm Đề thi môn Tiếng Việt lớp 5, Lịch sử – Địa lý, Khoa học.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề số 1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 – Câu 2

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – ĐỀ 1

Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2020 – 2021

TT Chủ đề Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 toàn bộ
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
đầu tiên Số thập phân, phép toán với số thập phân, tỷ lệ phần trăm Số câu 3 đầu tiên đầu tiên 4 đầu tiên
Số cụm từ 1, 2, 3 4 số 8
Vào 1,5 0,5 2 2 2
2 Diện tích và thể tích của một số hình đã học Số câu đầu tiên đầu tiên 2
Số cụm từ 5 6
Vào 2 đầu tiên 3
3 Giải quyết vấn đề với chuyển động đều Số câu 2 đầu tiên 3
Số cụm từ 7; 9 Mười
Vào 2 đầu tiên 3
Tổng số câu 1,5 đầu tiên 4 3 đầu tiên 4 6
Vào 1,5 4,5 3 đầu tiên Mười
Xem Thêm  2022 HIHA GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI GIA NHẬP TEAM SINH TỐ TRONG MINECRAFT* LỘ DIỆN THÀNH VIÊN MỚI 🥰🤩

Toán học kì 2 lớp 5 năm 2020 – 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …….

Trường tiểu học…………..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021Toán học – năm thứ 5(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề)

Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 3):

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Giá trị của số 9 trong: 217,95 là: (M1)

MỘT.

*

B.

*

so với

*

Câu 2: (0,5 điểm) Hỗn số

*

được chuyển đổi thành số thập phân là: (M1)

A. 39,100B. 3,9C. 3.09

Câu hỏi 3: (0,5 điểm) 45% của 180 là: (M1)

A. 81 B. 18 C. 1,8

Câu hỏi 4: (0,5 điểm) Điền đúng chữ T vào chỗ trống: (M2)

Dãy số có thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất là:

7,9; 7,59; 7,509; 7.0059

☐ 7059; 7,59; 7,9; 7.509

Câu hỏi 5: (2 điểm) Viết đúng số vào điểm: (M2)

Một hình lập phương có cạnh 2,4 m.

Tổng diện tích của hình lập phương là: ………… m2

Thể tích của khối lập phương này là: ………… m3.

Xem thêm: Lời bài hát Con Đường Đến Trường (Phạm Đăng Khương), lời bài hát Con Đường Đến Trường

Câu hỏi 6: (1 điểm) Viết đúng số vào điểm: (M 3)

Một hình tròn có đường kính 8 cm. Diện tích của hình tròn này là ………… cm2.

Câu 7: (1 điểm) Viết số và đơn vị thích hợp vào điểm: (M3)

Hai thị trấn A và B cách nhau 148,75 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 42,5 km / h. Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

Xem Thêm  2022 Cách Xóa Nền Trong Photoshop, Những Cách Xóa Phông Nền Bằng Photoshop

Câu 8: (2 điểm) Xác định và tính: (M2)

Một. 605,24 + 217,3

so với 19,5 x 5,9

b. 46,8 – 9,35

D. 307.05: 8.9

Câu 9: (1 điểm) Viết số và đơn vị thích hợp vào điểm: (M3)

Một xe máy đi quãng đường 96,75 km trong 2 giờ 15 phút. Vận tốc của xe máy là: ……………………

Câu 10: (1 điểm) Giải bài toán sau: (M4)

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12 km / h. Ca nô rời bến lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài đoạn sông AB.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 vòng 5 năm 2020 – 2021

Câu hỏi 1: A (0,5 điểm)

Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu hỏi 3: A (0,5 điểm)

Câu hỏi 4: Điền vào ô trống bằng T trước dãy số:

7,9; 7,59; 7,509; 7.0059. (0,5 điểm)

Câu hỏi 5: Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 34,56m2 (1 điểm)

Thể tích của khối lập phương này là: 13 824 m3 (1 điểm)

Câu hỏi 6: 50,24 cm2 (1 điểm)

Câu 7: 3 giờ 30 phút (hoặc 3,5 giờ) (1 điểm)

Câu 8: (2 điểm)

(Nêu cách tính và đặt tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm)

a) 822,54;

c) 115,05;

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2020 – 2021 môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …….

Trường tiểu học…………..

KIỂM TRA CUỐI KỲ 2020 – 2021Toán học – năm thứ 5(Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao bài)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5:

Câu hỏi 1: Trong số thập phân 67,183, dòng nào là 8 inch?

A. Hàng chục B. Phần mười C. Phần trăm D. Hàng nghìn

Câu 2: Số 0,45 được viết dưới dạng phần trăm là:

A. 45% B. 4,5% C. 450% D. 0,45%

Câu hỏi 3: Diện tích hình tròn đường kính 20 cm là:

Xem Thêm  NEW Yy Là Gì Trong Ngành May Mặc Thông Dụng Nhất, Đơn Hàng Cmt Trong Ngành Dệt May Là Gì

A. 31,4 cm2 62,8 cm2C. 314 cm2D. 125,6 cm2

Câu hỏi 4: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 nữ. Do đó tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp này là:

A. 250% B. 40% C. 66,7% D. 150%

Câu hỏi 5: Diện tích thửa ruộng hình thang có độ dài hai quỹ tích lần lượt là 20 m; 15 m, chiều cao là 10m, tức là:

A. 350 m2 175C. 3000 m2D. 175 m2

Câu 6: Một xe máy đi quãng đường 90 km trong 2 giờ 30 phút. Vận tốc của xe máy này là:

A. 36 km / h 40 km / h C. 45 km / h D. 225 km / h

Câu 7: Điền số chính xác vào chỗ trống:

a) 3 giờ 45 phút = ………… giờ b) 8 tấn 5 kg = …………………… ..kg c) 9m2 5dm2 = …….. m2 d) 25m3 24dm3 =. …………… … m3

II. PHẦN THẢO LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Chỉnh lại phép tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 – 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88: 5,6

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Một mảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Người ta muốn sơn trần và bốn bức tường bên trong phòng, biết rằng diện tích các cửa là 10,5 m2. Tính diện tích cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: Khi nhân một số với 3,5, một học sinh đã đặt các tích sạch vào cùng cột với phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5. Tìm sản phẩm phù hợp? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 vòng 5 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

câu hỏi 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu hỏi 5 Câu 6
MỘT XÓA DỄ DÀNG MỘT
0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi đoạn được 0,25 điểm.

a) 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ b) 8 tấn 5 kg = 8005 kg c) 9m25dm2 = 9,05 m2 d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

Thể loại:

Source link

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *