MỚI between us special tập 3 – Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED

Xin chào đọc giả.Today, mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED . Phần nhiều nguồn đều được cập nhật thông tin từ các nguồn trang web lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được và [vid_likes] views. Huấn luyện viên dạy phương ngữ Erik Singer đưa chúng ta đi khám phá các giọng khác nhau ở Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Erik và nhiều người khác…

Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED
#Accent #Expert #Tour #U.S #Accents #Part #WIRED


Xem thêm về Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED

between us special tập 3

between us special tập 3, [vid_tags], #Accent #Expert #Tour #U.S #Accents #Part #WIRED

Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED


Đa số nguồn đều đc lấy ý tưởng từ các nguồn trang web đầu ngành

Tác giả gốc: WIRED

between us special tập 3 between us special tập 3 [/ caption]

Nguồn video Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED

https://www.youtube.com/watch?v=H1KP4ztKK0A

Chi tiết thêm tại Accent Expert Gives a Tour of U.S. Accents – (Part One) | WIRED

[tie_list type = “starlist”]
  • Tác giả: WIRED
  • Views:
  • Rate:
  • Like: [vid_likes]
  • Dislike: [vid_dislikes]
  • Từ khoá: [vid_tags]
  • Từ khoá phụ: between us special tập 3
  • Mô tả: Huấn luyện viên dạy phương ngữ Erik Singer đưa chúng ta đi khám phá các giọng khác nhau ở Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Erik và nhiều người khác…
[/ tie_list]

Huấn luyện viên dạy phương ngữ Erik Singer đưa chúng ta đi khám phá các giọng khác nhau ở Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Erik và nhiều người khác…

Huấn luyện viên dạy phương ngữ Erik Singer đưa chúng ta đi khám phá các giọng khác nhau ở Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Erik và nhiều người khác…

Huấn luyện viên dạy phương ngữ Erik Singer đưa chúng ta đi khám phá các giọng khác nhau ở Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Erik và nhiều người khác…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *