MỚI Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs)

Kính thưa đọc giả., tôi xin chia sẽ về chủ đề Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs) . Đa phần nguồn đều đc update ý tưởng từ các nguồn website lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 11918 và 329 views. Nhận tờ thực hành 1 trang của tôi cho bài học này @ Bài học đầy đủ của tôi cho “You Are My Sunshine” sẽ được đăng ~ ngày 14 tháng 1! Thông tin chi tiết tại đây @ *** Xin chào các bạn! Bài học hôm nay, nơi tôi trình bày quá trình luyện tập các nốt giai điệu cho “You Are My Sunshine” do Johnny Cash cover vào năm 2003. Tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bằng cách sử dụng các hình dạng hợp âm của bài hát (A, D và E chính) như một điểm khởi đầu – và giúp bạn học cách tìm kiếm và nhận ra các nốt giai điệu trong đó. Tôi sẽ coi đây là một kỹ năng guitar cần thiết vì nó mở ra rất nhiều cánh cửa để bạn hiểu được nơi tìm các nốt giai điệu cho bất kỳ bài hát nào bạn chơi. Nếu bạn thích bài học này, hãy xem video bài hát tương tự mà tôi đã thực hiện: – Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley) – Will You Love Me Tomorrow (Carole King / The Shirelles) (*** Nếu bạn muốn xem thêm trong số các bài học của tôi, hãy truy cập Playingongnotes.com, đây là bộ sưu tập các bài học, tab và ghi chú cá nhân của tôi – tất cả đều do tôi (David Potsiadlo) tạo một cách cẩn thận. 🎸 Tìm kiếm tất cả các bài học video của tôi: 🔖 Duyệt thư viện hơn 200 trang hợp âm PDF của tôi: 🙏 Tặng cho lọ tiền boa của tôi:

Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs)
#Melody #Exercise #quotYou #Sunshinequot #Johnny #Cash #guitar #tabs


Xem thêm về Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs)

oh my sunshine night tập 1

oh my sunshine night tập 1, songnotes,song notes,davidpots,david pots,playsongnotes,you are my sunshine,Johnny cash,unearthed,2003,melody notes,key of A,basic guitar lesson,guitar melody notes,chord shapes, #Melody #Exercise #quotYou #Sunshinequot #Johnny #Cash #guitar #tabs

Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs)


Đa phần nguồn đều được lấy thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành

Tác giả gốc: Song Notes by David Pots

oh my sunshine night tập 1 oh my sunshine night tập 1 [/ caption]

Nguồn video Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs)

https://www.youtube.com/watch?v=PBCESmYYYyY

Chi tiết thêm tại Melody Exercise: "You Are My Sunshine" by Johnny Cash (w/ guitar tabs)

[tie_list type = “starlist”]

  • Tác giả: Song Notes by David Pots
  • Views: 11918
  • Rate: 5.00
  • Like: 329
  • Dislike:
  • Từ khoá: songnotes,song notes,davidpots,david pots,playsongnotes,you are my sunshine,Johnny cash,unearthed,2003,melody notes,key of A,basic guitar lesson,guitar melody notes,chord shapes
  • Từ khoá phụ: oh my sunshine night tập 1
  • Mô tả: Nhận tờ thực hành 1 trang của tôi cho bài học này @ Bài học đầy đủ của tôi cho “You Are My Sunshine” sẽ được đăng ~ ngày 14 tháng 1! Thông tin chi tiết tại đây @ *** Xin chào các bạn! Bài học hôm nay, nơi tôi trình bày quá trình luyện tập các nốt giai điệu cho “You Are My Sunshine” do Johnny Cash cover vào năm 2003. Tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bằng cách sử dụng các hình dạng hợp âm của bài hát (A, D và E chính) như một điểm khởi đầu – và giúp bạn học cách tìm kiếm và nhận ra các nốt giai điệu trong đó. Tôi sẽ coi đây là một kỹ năng guitar cần thiết vì nó mở ra rất nhiều cánh cửa để bạn hiểu được nơi tìm các nốt giai điệu cho bất kỳ bài hát nào bạn chơi. Nếu bạn thích bài học này, hãy xem video bài hát tương tự mà tôi đã thực hiện: – Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley) – Will You Love Me Tomorrow (Carole King / The Shirelles) (*** Nếu bạn muốn xem thêm trong số các bài học của tôi, hãy truy cập Playingongnotes.com, đây là bộ sưu tập các bài học, tab và ghi chú cá nhân của tôi – tất cả đều do tôi (David Potsiadlo) tạo một cách cẩn thận. 🎸 Tìm kiếm tất cả các bài học video của tôi: 🔖 Duyệt thư viện hơn 200 trang hợp âm PDF của tôi: 🙏 Tặng cho lọ tiền boa của tôi:

[/ tie_list]

Nhận tờ thực hành 1 trang của tôi cho bài học này @ Bài học đầy đủ của tôi cho “You Are My Sunshine” sẽ được đăng ~ ngày 14 tháng 1! Thông tin chi tiết tại đây @ *** Xin chào các bạn! Bài học hôm nay, nơi tôi trình bày quá trình luyện tập các nốt giai điệu cho “You Are My Sunshine” do Johnny Cash cover vào năm 2003. Tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bằng cách sử dụng các hình dạng hợp âm của bài hát (A, D và E chính) như một điểm khởi đầu – và giúp bạn học cách tìm kiếm và nhận ra các nốt giai điệu trong đó. Tôi sẽ coi đây là một kỹ năng guitar cần thiết vì nó mở ra rất nhiều cánh cửa để bạn hiểu được nơi tìm các nốt giai điệu cho bất kỳ bài hát nào bạn chơi. Nếu bạn thích bài học này, hãy xem video bài hát tương tự mà tôi đã thực hiện: – Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley) – Will You Love Me Tomorrow (Carole King / The Shirelles) (*** Nếu bạn muốn xem thêm trong số các bài học của tôi, hãy truy cập Playingongnotes.com, đây là bộ sưu tập các bài học, tab và ghi chú cá nhân của tôi – tất cả đều do tôi (David Potsiadlo) tạo một cách cẩn thận. 🎸 Tìm kiếm tất cả các bài học video của tôi: 🔖 Duyệt thư viện hơn 200 trang hợp âm PDF của tôi: 🙏 Tặng cho lọ tiền boa của tôi:

Nhận tờ thực hành 1 trang của tôi cho bài học này @ Bài học đầy đủ của tôi cho “You Are My Sunshine” sẽ được đăng ~ ngày 14 tháng 1! Thông tin chi tiết tại đây @ *** Xin chào các bạn! Bài học hôm nay, nơi tôi trình bày quá trình luyện tập các nốt giai điệu cho “You Are My Sunshine” do Johnny Cash cover vào năm 2003. Tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bằng cách sử dụng các hình dạng hợp âm của bài hát (A, D và E chính) như một điểm khởi đầu – và giúp bạn học cách tìm kiếm và nhận ra các nốt giai điệu trong đó. Tôi sẽ coi đây là một kỹ năng guitar cần thiết vì nó mở ra rất nhiều cánh cửa để bạn hiểu được nơi tìm các nốt giai điệu cho bất kỳ bài hát nào bạn chơi. Nếu bạn thích bài học này, hãy xem video bài hát tương tự mà tôi đã thực hiện: – Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley) – Will You Love Me Tomorrow (Carole King / The Shirelles) (*** Nếu bạn muốn xem thêm trong số các bài học của tôi, hãy truy cập Playingongnotes.com, đây là bộ sưu tập các bài học, tab và ghi chú cá nhân của tôi – tất cả đều do tôi (David Potsiadlo) tạo một cách cẩn thận. 🎸 Tìm kiếm tất cả các bài học video của tôi: 🔖 Duyệt thư viện hơn 200 trang hợp âm PDF của tôi: 🙏 Tặng cho lọ tiền boa của tôi:

Nhận tờ thực hành 1 trang của tôi cho bài học này @ Bài học đầy đủ của tôi cho “You Are My Sunshine” sẽ được đăng ~ ngày 14 tháng 1! Thông tin chi tiết tại đây @ *** Xin chào các bạn! Bài học hôm nay, nơi tôi trình bày quá trình luyện tập các nốt giai điệu cho “You Are My Sunshine” do Johnny Cash cover vào năm 2003. Tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ bằng cách sử dụng các hình dạng hợp âm của bài hát (A, D và E chính) như một điểm khởi đầu – và giúp bạn học cách tìm kiếm và nhận ra các nốt giai điệu trong đó. Tôi sẽ coi đây là một kỹ năng guitar cần thiết vì nó mở ra rất nhiều cánh cửa để bạn hiểu được nơi tìm các nốt giai điệu cho bất kỳ bài hát nào bạn chơi. Nếu bạn thích bài học này, hãy xem video bài hát tương tự mà tôi đã thực hiện: – Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley) – Will You Love Me Tomorrow (Carole King / The Shirelles) (*** Nếu bạn muốn xem thêm trong số các bài học của tôi, hãy truy cập Playingongnotes.com, đây là bộ sưu tập các bài học, tab và ghi chú cá nhân của tôi – tất cả đều do tôi (David Potsiadlo) tạo một cách cẩn thận. 🎸 Tìm kiếm tất cả các bài học video của tôi: 🔖 Duyệt thư viện hơn 200 trang hợp âm PDF của tôi: 🙏 Tặng cho lọ tiền boa của tôi:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.