MỚI the instructor advised the students what the procedures to follow in writing the term paper – Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications

Kính thưa đọc giả.Hôm nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications . Phần lớn nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được và [vid_likes] views. Một phần của Hội nghị ảo năm 2021, sự hợp tác giữa NW/MET, NWeLearn và eLCC.

Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications
#Creating #Instructor #Presence #Video #Feedback #Applications


Xem thêm về Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications

the instructor advised the students what the procedures to follow in writing the term paper

the instructor advised the students what the procedures to follow in writing the term paper, [vid_tags], #Creating #Instructor #Presence #Video #Feedback #Applications

Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications


Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ những nguồn website nổi tiếng

Tác giả gốc: eLearning Consortium of Colorado

the instructor advised the students what the procedures to follow in writing the term paper the instructor advised the students what the procedures to follow in writing the term paper [/ caption]

Nguồn video Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications

https://www.youtube.com/watch?v=D92GGOZu6EQ

Chi tiết thêm tại Creating Instructor Presence Through Video Feedback Applications

[tie_list type = “starlist”]
  • Tác giả: eLearning Consortium of Colorado
  • Views:
  • Rate:
  • Like: [vid_likes]
  • Dislike: [vid_dislikes]
  • Từ khoá: [vid_tags]
  • Từ khoá phụ: the instructor advised the students what the procedures to follow in writing the term paper
  • Mô tả: Một phần của Hội nghị ảo năm 2021, sự hợp tác giữa NW/MET, NWeLearn và eLCC.
[/ tie_list]

Một phần của Hội nghị ảo năm 2021, sự hợp tác giữa NW/MET, NWeLearn và eLCC.

Một phần của Hội nghị ảo năm 2021, sự hợp tác giữa NW/MET, NWeLearn và eLCC.

Một phần của Hội nghị ảo năm 2021, sự hợp tác giữa NW/MET, NWeLearn và eLCC.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *