MỚI [Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại

Xin chào đọc giả.Hôm nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về [Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại . Phần nhiều nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 6842 và 361 views. Sub: Gấu Thủy + Giang + Dinn Editor: Gấu Thủy + Giang + Dinn Fanpage: Gấu Thủy – Chuyên Đam Mỹ KTT ◖ sách có hoa tổ tiên ◗ Đã xuất bản: tất cả trú ẩn tất cả ma nơ canh tích hợp mộc mạc Thể loại sách hoa: bệnh viện thành phố Bản gốc: Mộc Hỏa Nhiên Ảnh minh họa: Yunzhong Man Biên tập bởi: Hiệp hội bảo vệ phôi thai vĩ đại Thành viên: Đinh Lệ Trương Thiên Thi Thi Jimmy Charles Nội dung: Hạ Lộ Lam Phong Huân Vân Doanh Chi Chi: lưu anh thi thanh Chi chi Thể loại: Hoa da Lệ ◖ tổ tiên remix Công ty remix: Quang hợp mc Chong chóng đạo diễn: Vương Tiêu thiển Thông đạo remix: Lục âm bá: lưu luyến – Vương: Khương Quang Dao Tần Hán: Văn Sâm Hệ thống S0: phò mã trưởng dương Vương Ức thuở nhỏ: Đường Trường Thiên Tàn Hàn lúc nhỏ: thần dược triển vọng Ôn Tiểu Nhu lúc nhỏ: hài tử Vương Trình Bằng: vương gia Minh Bạch Lệ Toa: Kim Vũ Hủy Lớp trưởng: Khang Tiêu Vân ◖ Tổ sản xuất ◗ Thông Trụ: Thanh Thập Giám T u: Vọng Tử Nam Qua Kịch Biên tập: Lư Ngư Phi Phố Tần số âm thanh sản xuất: Nam Qua Thị Tần Chế tác: Meh Si Bản gốc cho nhạc p: a thai (hi thanh nguyen cho nhạc house) Phương án thiết kế: 10 ◖ bài hát chủ đề 《Quy tắc của người xấu》 ◗ Biểu diễn: chanh mc Biên kịch: hoàng tử hề Bài hát: a thái Biên đạo: a thái hòa Thanh Hợp xướng: Tuyết Tuyết Hỗn hợp Sáng tác: NamieMeng Thi Tran Sản xuất: Trân Giáp Mẫn Hải Bảo: Đại Phúc Tù: Thanh Thập Chế tác: Khanh Tuyet

[Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại
#Vietsub #VOMIC #Truyện #Tranh #Lồng #Tiếng #quot #Tôi #Phải #Làm #Một #Kẻ #Xấu #quot #Mùa #Phiên #Ngoại


Xem thêm về [Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại

tôi phải làm 1 kẻ đại xấu xa

tôi phải làm 1 kẻ đại xấu xa, Tôi phải làm một kẻ xấu xa,Tần Hạn,Vương Ức,manhua,truyện tranh,dongman,truyện tranh động,Gấu Thủy,Gấu Thủy ktt,kttdm,BLCD,xuyên nhanh, #Vietsub #VOMIC #Truyện #Tranh #Lồng #Tiếng #quot #Tôi #Phải #Làm #Một #Kẻ #Xấu #quot #Mùa #Phiên #Ngoại

[Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại


Phần nhiều nguồn đều đc update thông tin từ các nguồn trang web đầu ngành

Tác giả gốc: Gấu Thuỷ

tôi phải làm 1 kẻ đại xấu xa [/ caption]

Nguồn video [Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại

https://www.youtube.com/watch?v=AcwmehU13fc

Chi tiết thêm tại [Vietsub] VOMIC Truyện Tranh Lồng Tiếng " Tôi Phải Làm Một Kẻ Xấu Xa " – Mùa 1 – Phiên Ngoại

[tie_list type = “starlist”]

  • Tác giả: Gấu Thuỷ
  • Views: 6842
  • Rate: 5.00
  • Like: 361
  • Dislike:
  • Từ khoá: Tôi phải làm một kẻ xấu xa,Tần Hạn,Vương Ức,manhua,truyện tranh,dongman,truyện tranh động,Gấu Thủy,Gấu Thủy ktt,kttdm,BLCD,xuyên nhanh
  • Từ khoá phụ: tôi phải làm 1 kẻ đại xấu xa
  • Mô tả: Sub: Gấu Thủy + Giang + Dinn Editor: Gấu Thủy + Giang + Dinn Fanpage: Gấu Thủy – Chuyên Đam Mỹ KTT ◖ sách có hoa tổ tiên ◗ Đã xuất bản: tất cả trú ẩn tất cả ma nơ canh tích hợp mộc mạc Thể loại sách hoa: bệnh viện thành phố Bản gốc: Mộc Hỏa Nhiên Ảnh minh họa: Yunzhong Man Biên tập bởi: Hiệp hội bảo vệ phôi thai vĩ đại Thành viên: Đinh Lệ Trương Thiên Thi Thi Jimmy Charles Nội dung: Hạ Lộ Lam Phong Huân Vân Doanh Chi Chi: lưu anh thi thanh Chi chi Thể loại: Hoa da Lệ ◖ tổ tiên remix Công ty remix: Quang hợp mc Chong chóng đạo diễn: Vương Tiêu thiển Thông đạo remix: Lục âm bá: lưu luyến – Vương: Khương Quang Dao Tần Hán: Văn Sâm Hệ thống S0: phò mã trưởng dương Vương Ức thuở nhỏ: Đường Trường Thiên Tàn Hàn lúc nhỏ: thần dược triển vọng Ôn Tiểu Nhu lúc nhỏ: hài tử Vương Trình Bằng: vương gia Minh Bạch Lệ Toa: Kim Vũ Hủy Lớp trưởng: Khang Tiêu Vân ◖ Tổ sản xuất ◗ Thông Trụ: Thanh Thập Giám T u: Vọng Tử Nam Qua Kịch Biên tập: Lư Ngư Phi Phố Tần số âm thanh sản xuất: Nam Qua Thị Tần Chế tác: Meh Si Bản gốc cho nhạc p: a thai (hi thanh nguyen cho nhạc house) Phương án thiết kế: 10 ◖ bài hát chủ đề 《Quy tắc của người xấu》 ◗ Biểu diễn: chanh mc Biên kịch: hoàng tử hề Bài hát: a thái Biên đạo: a thái hòa Thanh Hợp xướng: Tuyết Tuyết Hỗn hợp Sáng tác: NamieMeng Thi Tran Sản xuất: Trân Giáp Mẫn Hải Bảo: Đại Phúc Tù: Thanh Thập Chế tác: Khanh Tuyet

[/ tie_list]

Sub: Gấu Thủy + Giang + Dinn Editor: Gấu Thủy + Giang + Dinn Fanpage: Gấu Thủy – Chuyên Đam Mỹ KTT ◖ sách có hoa tổ tiên ◗ Đã xuất bản: tất cả trú ẩn tất cả ma nơ canh tích hợp mộc mạc Thể loại sách hoa: bệnh viện thành phố Bản gốc: Mộc Hỏa Nhiên Ảnh minh họa: Yunzhong Man Biên tập bởi: Hiệp hội bảo vệ phôi thai vĩ đại Thành viên: Đinh Lệ Trương Thiên Thi Thi Jimmy Charles Nội dung: Hạ Lộ Lam Phong Huân Vân Doanh Chi Chi: lưu anh thi thanh Chi chi Thể loại: Hoa da Lệ ◖ tổ tiên remix Công ty remix: Quang hợp mc Chong chóng đạo diễn: Vương Tiêu thiển Thông đạo remix: Lục âm bá: lưu luyến – Vương: Khương Quang Dao Tần Hán: Văn Sâm Hệ thống S0: phò mã trưởng dương Vương Ức thuở nhỏ: Đường Trường Thiên Tàn Hàn lúc nhỏ: thần dược triển vọng Ôn Tiểu Nhu lúc nhỏ: hài tử Vương Trình Bằng: vương gia Minh Bạch Lệ Toa: Kim Vũ Hủy Lớp trưởng: Khang Tiêu Vân ◖ Tổ sản xuất ◗ Thông Trụ: Thanh Thập Giám T u: Vọng Tử Nam Qua Kịch Biên tập: Lư Ngư Phi Phố Tần số âm thanh sản xuất: Nam Qua Thị Tần Chế tác: Meh Si Bản gốc cho nhạc p: a thai (hi thanh nguyen cho nhạc house) Phương án thiết kế: 10 ◖ bài hát chủ đề 《Quy tắc của người xấu》 ◗ Biểu diễn: chanh mc Biên kịch: hoàng tử hề Bài hát: a thái Biên đạo: a thái hòa Thanh Hợp xướng: Tuyết Tuyết Hỗn hợp Sáng tác: NamieMeng Thi Tran Sản xuất: Trân Giáp Mẫn Hải Bảo: Đại Phúc Tù: Thanh Thập Chế tác: Khanh Tuyet

Sub: Gấu Thủy + Giang + Dinn Editor: Gấu Thủy + Giang + Dinn Fanpage: Gấu Thủy – Chuyên Đam Mỹ KTT ◖ sách có hoa tổ tiên ◗ Đã xuất bản: tất cả trú ẩn tất cả ma nơ canh tích hợp mộc mạc Thể loại sách hoa: bệnh viện thành phố Bản gốc: Mộc Hỏa Nhiên Ảnh minh họa: Yunzhong Man Biên tập bởi: Hiệp hội bảo vệ phôi thai vĩ đại Thành viên: Đinh Lệ Trương Thiên Thi Thi Jimmy Charles Nội dung: Hạ Lộ Lam Phong Huân Vân Doanh Chi Chi: lưu anh thi thanh Chi chi Thể loại: Hoa da Lệ ◖ tổ tiên remix Công ty remix: Quang hợp mc Chong chóng đạo diễn: Vương Tiêu thiển Thông đạo remix: Lục âm bá: lưu luyến – Vương: Khương Quang Dao Tần Hán: Văn Sâm Hệ thống S0: phò mã trưởng dương Vương Ức thuở nhỏ: Đường Trường Thiên Tàn Hàn lúc nhỏ: thần dược triển vọng Ôn Tiểu Nhu lúc nhỏ: hài tử Vương Trình Bằng: vương gia Minh Bạch Lệ Toa: Kim Vũ Hủy Lớp trưởng: Khang Tiêu Vân ◖ Tổ sản xuất ◗ Thông Trụ: Thanh Thập Giám T u: Vọng Tử Nam Qua Kịch Biên tập: Lư Ngư Phi Phố Tần số âm thanh sản xuất: Nam Qua Thị Tần Chế tác: Meh Si Bản gốc cho nhạc p: a thai (hi thanh nguyen cho nhạc house) Phương án thiết kế: 10 ◖ bài hát chủ đề 《Quy tắc của người xấu》 ◗ Biểu diễn: chanh mc Biên kịch: hoàng tử hề Bài hát: a thái Biên đạo: a thái hòa Thanh Hợp xướng: Tuyết Tuyết Hỗn hợp Sáng tác: NamieMeng Thi Tran Sản xuất: Trân Giáp Mẫn Hải Bảo: Đại Phúc Tù: Thanh Thập Chế tác: Khanh Tuyet

Sub: Gấu Thủy + Giang + Dinn Editor: Gấu Thủy + Giang + Dinn Fanpage: Gấu Thủy – Chuyên Đam Mỹ KTT ◖ sách có hoa tổ tiên ◗ Đã xuất bản: tất cả trú ẩn tất cả ma nơ canh tích hợp mộc mạc Thể loại sách hoa: bệnh viện thành phố Bản gốc: Mộc Hỏa Nhiên Ảnh minh họa: Yunzhong Man Biên tập bởi: Hiệp hội bảo vệ phôi thai vĩ đại Thành viên: Đinh Lệ Trương Thiên Thi Thi Jimmy Charles Nội dung: Hạ Lộ Lam Phong Huân Vân Doanh Chi Chi: lưu anh thi thanh Chi chi Thể loại: Hoa da Lệ ◖ tổ tiên remix Công ty remix: Quang hợp mc Chong chóng đạo diễn: Vương Tiêu thiển Thông đạo remix: Lục âm bá: lưu luyến – Vương: Khương Quang Dao Tần Hán: Văn Sâm Hệ thống S0: phò mã trưởng dương Vương Ức thuở nhỏ: Đường Trường Thiên Tàn Hàn lúc nhỏ: thần dược triển vọng Ôn Tiểu Nhu lúc nhỏ: hài tử Vương Trình Bằng: vương gia Minh Bạch Lệ Toa: Kim Vũ Hủy Lớp trưởng: Khang Tiêu Vân ◖ Tổ sản xuất ◗ Thông Trụ: Thanh Thập Giám T u: Vọng Tử Nam Qua Kịch Biên tập: Lư Ngư Phi Phố Tần số âm thanh sản xuất: Nam Qua Thị Tần Chế tác: Meh Si Bản gốc cho nhạc p: a thai (hi thanh nguyen cho nhạc house) Phương án thiết kế: 10 ◖ bài hát chủ đề 《Quy tắc của người xấu》 ◗ Biểu diễn: chanh mc Biên kịch: hoàng tử hề Bài hát: a thái Biên đạo: a thái hòa Thanh Hợp xướng: Tuyết Tuyết Hỗn hợp Sáng tác: NamieMeng Thi Tran Sản xuất: Trân Giáp Mẫn Hải Bảo: Đại Phúc Tù: Thanh Thập Chế tác: Khanh Tuyet

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.