MỚI What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101

Hello quý khách.Hôm nay, tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101 . Phần lớn nguồn đều đc cập nhật thông tin từ những nguồn website lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu. Video đã đạt được 111582 và 4480 views. Quan điểm của BẠN về Hisashi Midoriya, cha của Izuku là gì? Anh ta chỉ là một doanh nhân đơn thuần làm việc ở nước ngoài HAY anh ta sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện? Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền Mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976 cho phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được cho phép theo luật bản quyền và nếu không sẽ vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân mẹo số dư có lợi cho sử dụng hợp pháp ‘Đăng ký: Xem TopVideos của tôi! ~~ Liên kết ~~ Vlog channel ► TeeSpring ► Facebook ► Twitter ► # tekking101 Giới thiệu về Tekking101: Xin chào mọi người! Tekking101 tại đây với các video thảo luận manga / anime khác nhau. Trọng tâm chính của tôi là bộ truyện One Piece, trong đó tôi thực hiện đánh giá các chương, lý thuyết và thảo luận về nhân vật hàng tuần. Các loạt phim khác mà tôi thảo luận: Bleach, Hunter x Hunter, One Punch Man, Dragonball & Attack on Titan. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia trò chơi Yêu cầu của nhà tài trợ: Bạn muốn gửi cho tôi thư của người hâm mộ? Gửi thư tới: Matthew Crawford PO Box 436 Colver, PA, 15927 Bố của Izuku có chuyện gì vậy? – Thảo luận về Học viện Anh hùng của tôi | Tekking101 Tekking101

What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101
#What39s #Izuku39s #Dad #Hero #Academia #Discussion #Tekking101


Xem thêm về What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101

one punch man chap 218 spoiler

one punch man chap 218 spoiler, tekking101,my hero academia,boku no,hisashi,inko,izuku,midoriya,bakugo,quirk,hero,all for one,one for all,all might,past,mystery,father,dad,mom,business,anime,horikoshi,tekking 101,teking 101,tekking,teking, #What39s #Izuku39s #Dad #Hero #Academia #Discussion #Tekking101

What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101


Đa số nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn trang web nổi tiếng

Tác giả gốc: Tekking101

one punch man chap 218 spoiler one punch man chap 218 spoiler [/ caption]

Nguồn video What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101

https://www.youtube.com/watch?v=fERayRGrzZ8

Chi tiết thêm tại What's Up With Izuku's Dad? – My Hero Academia Discussion | Tekking101

[tie_list type = “starlist”]

 • Tác giả: Tekking101
 • Views: 111582
 • Rate: 5.00
 • Like: 4480
 • Dislike:
 • Từ khoá: tekking101,my hero academia,boku no,hisashi,inko,izuku,midoriya,bakugo,quirk,hero,all for one,one for all,all might,past,mystery,father,dad,mom,business,anime,horikoshi,tekking 101,teking 101,tekking,teking
 • Từ khoá phụ: one punch man chap 218 spoiler
 • Mô tả: Quan điểm của BẠN về Hisashi Midoriya, cha của Izuku là gì? Anh ta chỉ là một doanh nhân đơn thuần làm việc ở nước ngoài HAY anh ta sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện? Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền Mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976 cho phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được cho phép theo luật bản quyền và nếu không sẽ vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân mẹo số dư có lợi cho sử dụng hợp pháp ‘Đăng ký: Xem TopVideos của tôi! ~~ Liên kết ~~ Vlog channel ► TeeSpring ► Facebook ► Twitter ► # tekking101 Giới thiệu về Tekking101: Xin chào mọi người! Tekking101 tại đây với các video thảo luận manga / anime khác nhau. Trọng tâm chính của tôi là bộ truyện One Piece, trong đó tôi thực hiện đánh giá các chương, lý thuyết và thảo luận về nhân vật hàng tuần. Các loạt phim khác mà tôi thảo luận: Bleach, Hunter x Hunter, One Punch Man, Dragonball & Attack on Titan. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia trò chơi Yêu cầu của nhà tài trợ: Bạn muốn gửi cho tôi thư của người hâm mộ? Gửi thư tới: Matthew Crawford PO Box 436 Colver, PA, 15927 Bố của Izuku có chuyện gì vậy? – Thảo luận về Học viện Anh hùng của tôi | Tekking101 Tekking101

[/ tie_list]

Quan điểm của BẠN về Hisashi Midoriya, cha của Izuku là gì? Anh ta chỉ là một doanh nhân đơn thuần làm việc ở nước ngoài HAY anh ta sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện? Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền Mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976 cho phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được cho phép theo luật bản quyền và nếu không sẽ vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân mẹo số dư có lợi cho sử dụng hợp pháp ‘Đăng ký: Xem TopVideos của tôi! ~~ Liên kết ~~ Vlog channel ► TeeSpring ► Facebook ► Twitter ► # tekking101 Giới thiệu về Tekking101: Xin chào mọi người! Tekking101 tại đây với các video thảo luận manga / anime khác nhau. Trọng tâm chính của tôi là bộ truyện One Piece, trong đó tôi thực hiện đánh giá các chương, lý thuyết và thảo luận về nhân vật hàng tuần. Các loạt phim khác mà tôi thảo luận: Bleach, Hunter x Hunter, One Punch Man, Dragonball & Attack on Titan. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia trò chơi Yêu cầu của nhà tài trợ: Bạn muốn gửi cho tôi thư của người hâm mộ? Gửi thư tới: Matthew Crawford PO Box 436 Colver, PA, 15927 Bố của Izuku có chuyện gì vậy? – Thảo luận về Học viện Anh hùng của tôi | Tekking101 Tekking101

Quan điểm của BẠN về Hisashi Midoriya, cha của Izuku là gì? Anh ta chỉ là một doanh nhân đơn thuần làm việc ở nước ngoài HAY anh ta sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện? Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền Mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976 cho phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được cho phép theo luật bản quyền và nếu không sẽ vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân mẹo số dư có lợi cho sử dụng hợp pháp ‘Đăng ký: Xem TopVideos của tôi! ~~ Liên kết ~~ Vlog channel ► TeeSpring ► Facebook ► Twitter ► # tekking101 Giới thiệu về Tekking101: Xin chào mọi người! Tekking101 tại đây với các video thảo luận manga / anime khác nhau. Trọng tâm chính của tôi là bộ truyện One Piece, trong đó tôi thực hiện đánh giá các chương, lý thuyết và thảo luận về nhân vật hàng tuần. Các loạt phim khác mà tôi thảo luận: Bleach, Hunter x Hunter, One Punch Man, Dragonball & Attack on Titan. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia trò chơi Yêu cầu của nhà tài trợ: Bạn muốn gửi cho tôi thư của người hâm mộ? Gửi thư tới: Matthew Crawford PO Box 436 Colver, PA, 15927 Bố của Izuku có chuyện gì vậy? – Thảo luận về Học viện Anh hùng của tôi | Tekking101 Tekking101

Quan điểm của BẠN về Hisashi Midoriya, cha của Izuku là gì? Anh ta chỉ là một doanh nhân đơn thuần làm việc ở nước ngoài HAY anh ta sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện? Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền Mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976 cho phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là sử dụng được cho phép theo luật bản quyền và nếu không sẽ vi phạm. Phi lợi nhuận, giáo dục hoặc sử dụng cá nhân mẹo số dư có lợi cho sử dụng hợp pháp ‘Đăng ký: Xem TopVideos của tôi! ~~ Liên kết ~~ Vlog channel ► TeeSpring ► Facebook ► Twitter ► # tekking101 Giới thiệu về Tekking101: Xin chào mọi người! Tekking101 tại đây với các video thảo luận manga / anime khác nhau. Trọng tâm chính của tôi là bộ truyện One Piece, trong đó tôi thực hiện đánh giá các chương, lý thuyết và thảo luận về nhân vật hàng tuần. Các loạt phim khác mà tôi thảo luận: Bleach, Hunter x Hunter, One Punch Man, Dragonball & Attack on Titan. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia trò chơi Yêu cầu của nhà tài trợ: Bạn muốn gửi cho tôi thư của người hâm mộ? Gửi thư tới: Matthew Crawford PO Box 436 Colver, PA, 15927 Bố của Izuku có chuyện gì vậy? – Thảo luận về Học viện Anh hùng của tôi | Tekking101 Tekking101

Related Posts

21 Comments

 1. ppl think afo is dekus dont know why but ye personal i think its zoro and he got lose in there world and went back to op

 2. Meliodas dad is the demon king… One of the main villan… Soooo
  And most importantly Elisabeth mom was the Supreme deity… And both of them cursed their children so they can't say together and die and reincarnate in horrible ways… Not the best exemple

 3. wait, dont they have things like Skype or phones?
  im actually in Deku's situation and we have still contact by phone and sometimes Skype…

 4. The significance Joe Chill, the guy who killed the Waynes, depends on the story being told. Most of the time he’s just some guy but in the 89 movie Joker was Joe Chill.

 5. Joker was responsible for the death of Batman‘s parents he was not the killer tho and meliodas had a weird relationship with his family Watch seven deadly sins also He 3000 years old so I’m pretty sure he’s well past 18 but idk he could be younger then 18 tho???

 6. Forget abt izukus dad 🤔how did teking already know what was going to happen in mha “all for one giving all his quirks to shigaraki” “including all for one “ 🤨hmmm @Tekking101 got some explaining to do

Leave a Reply

Your email address will not be published.