NEW Tách Ngày Tháng Năm Trong Php Hàm Lấy Ra Ngày Trong Một Chuổi Ngày Thang Năm

Tôi không nói nhiều về tầm quan trọng của thời gian trong PHP, nó là điều bắt buộc, liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, tôi chỉ giới thiệu các hàm liên quan đến thời gian trong PHP và cách sử dụng chúng:

1) date_default_timezone_set (“Asia / Ho_Chi_Minh”); xác định múi giờ của khu vực, mình ở Châu Á và Việt Nam – Hồ Chí Minh nên sẽ có múi giờ Châu Á / Hồ_Chi_Minh, mỗi khu vực sẽ chênh lệch múi giờ nên bạn cần chú ý khi trang có liên quan đến nước ngoài.

Bạn đang xem: Chia ngày trong php

Ví dụ:

Về múi giờ, bạn có thể tham khảo tại: http://php.net/manual/vi/timezones.php

2) time (): là cách dễ nhất để lấy thông tin ngày và giờ hiện tại. Nó không có tham số và trả về dấu thời gian.

Ví dụ: Lấy ngày và giờ hiện tại dưới dạng

// trả về cái gì đó như 1468839321echo time (), “”; // thời gian hiện tại cộng thêm 5 phút là 1468839621 $ after_5_min = time () + 5 * 60; echo “+ 5 min:”, $ after_5_min, “”; // Kết quả: 1468839321+ 5 phút: 14688396213) checkdate (int $ month, int $ day, int $ year): kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi ngày với (PHP 4, PHP 5, PHP 7)) trả về true nếu chuỗi là hợp lệ, sai không hợp lệ

var_dump (checkdate (12, 31, 2015)); var_dump (checkdate (2, 29, 2015)); // kết quả bool truebool false4) date (string $ format): trả về chuỗi ở định dạng chúng tôi đã chỉ định ở định dạng $, hoạt động tốt trên (PHP 4, PHP 5, PHP 7)

định dạng: định dạng ngày tháng năm, giờ phút giây giá trị mặc định (tùy chọn) dấu thời gian (tùy chọn) giá trị mặc định là hàm time ()

Ví dụ:

// ngày echo thời gian hiện tại (“Ymd H: i: s”). “”; // cộng với ngày echo 1 ngày (“Ymd H: i: s”, strtotime (“+ 1 ngày”)). “”; // cộng với 1 ngày trong tuần (“Ymd H: i: s”, strtotime (“+ 1 tuần”)). “”; // cho đến ngày echo Thứ Tư tới (“Ymd H: i: s”, strtotime (“Thứ Tư tới”)). “”; // ngày thứ Hai tuần trước (“Ymd H: i: s”, strtotime (“Thứ Hai tuần trước”)); 7) getdate (): Lấy thông tin ngày và giờ từ mảng (PHP 4, PHP 5, PHP) 7)

getdate (): với các phím sau

KeyValueexample
“giây” số giây 0 đến 59
“phút” phút 0 đến 59
“giờ” thời gian 0 đến 23
“mday” Ngày trong tháng đầu tiên đến ba mươi mốt
“Thứ Tư” Ngày trong tuần 0 (Chủ nhật) lúc 6 (Vào thứ bảy)
“Thứ hai” Tháng đầu tiên đến thứ mười hai
“năm” Số năm 1999
“ngày” ngày trong năm 0 đến 365
“ngày trong tuần” Ngày trong tuần (bằng văn bản) chủ nhật đến thứ bảy
“tháng” Tháng (bằng văn bản) Tháng một đến tháng 12
0 thời gian() dấu thời gian,-2147483648 đến 2147483647.

Xem thêm: Game Business Tycoon 3 – Download Business Tycoon Mod Apk

Chúng ta print_r hàm này sẽ thấy khóa và giá trị

echo “”; $ today = getdate (); print_r ($ today); echo “”; // ResultArray ( => 57 => 48 => 14 => 19 => 2 => 7 => 2016 => 200 => thứ ba => Tháng 7 => 1468914537) Còn tiếp….

Tóm tắt các từ viết tắt cho định dạng ngày và giờ:

Thời gian:

Nhân vật GIẢI THÍCH Ví dụ
Một buổi sáng và buổi chiều, chữ thường SA hoặc CH
MỘT sáng và chiều, chữ in hoa SA hoặc CH
g Thời gian ở định dạng 12 giờ / ngày, không có số 0 với các chữ số 1 → 9 1 → 12
UỐNG Thời gian ở định dạng 24 giờ / ngày, không có số 0 có chữ số 1 -> 9 1 → 23
H Thời gian theo kiểu 12 giờ / ngày, với các số không có các chữ số 1 → 9 01 → 12
H Thời gian theo kiểu 24 giờ / ngày, với các số 0 ở đầu với các chữ số 1 → 9 01 → 23
tôi Phút 00 → 59
S Thứ hai 00 → 59

Ngày:

Nhân vật GIẢI THÍCH Ví dụ
D Ngày trong tháng, với một ký tự 0 cho các ngày từ 1 đến 9 01 đến 31
DỄ DÀNG Chữ viết tắt của các ngày trong tuần Thứ Hai, Thứ Ba, Web, Thứ, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật
tôi Ngày trong tháng, không có số 0 cho các ngày 1 → 9 1 đến 31
tôi Tên đầy đủ của các ngày trong tuần Thứ Hai đến Chủ Nhật
w Số thứ tự của ngày trong tuần, bắt đầu từ Chủ nhật là ngày 0 Từ 0 → 6 (Chủ nhật → Thứ bảy)
z Số thứ tự của ngày trong năm Từ 0 → 365

Tuần: (W) tuần nào trong năm là loại số

Tháng:

Nhân vật GIẢI THÍCH Ví dụ
F Tên đầy đủ của tháng Tháng 1 → Tháng 12
m Số thứ tự của tháng, có số 0 với các chữ số từ 1 → 9 01 → 12
Hoa Kỳ Viết tắt tháng Tháng 1 → Tháng 12
NS Số thứ tự của tháng, không có số 0 với các chữ số 1 → 9 1 → 12
bạn Số ngày trong tháng 28 → 31

Năm:

Nhân vật GIẢI THÍCH Ví dụ
Đúng Năm có 4 chữ số 2014, 2015
ở đó Năm có 2 chữ số 14, 15

=> Còn rất nhiều chức năng nữa, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm…

Nếu có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn vì đã đọc.

Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.